Valilik’ten MAKZON Sanayi Sitesi projesi açıklaması

4 Haziran 2020 Perşembe 16:26

Valilik’ten MAKZON Sanayi Sitesi projesi açıklaması

Zonguldak Valiliği, belediye meclisinde olağanüstü toplantıda imar komisyonunun yeter sayısı bulunamadığından karara bağlanamayan MAKZON Sanayi Sitesi projesine ilişkin açıklamada bulundu.

Zonguldak Valiliği İl Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Pandemi döneminde ara verilen Belediye Meclis Toplantısı, Valiliğin talebi üzerine olağanüstü olarak toplanmış, yapılan toplantıda talep konusu imar komisyonu toplantı yeter sayısı bulunamadığından karara bağlanamadan sona ermiştir. Uzunca bir süredir ilimizde Valilikçe çalışmaları sürdürülüp projesi geliştirilen MAKZON Zonguldak Maden Makineleri Kümelenmesi Projesi çerçevesinde yapılmasına çalışılan Üzülmez bölgesi MAKZON Sanayi Sitesi Projesinin uygulanacağı alanda yapılması gerekli imar değişikliğinin yapılması idi. Kümelenme kavramı yeni bir ekonomik kalkınma modeli enstrümanıdır. Kümelenme ile yapılmak istenen iş aynı iş kolundaki işletmelerin bir plan proje ve strateji dâhilinde belli bir yörede yoğunlaşarak bir küme oluşturup ortak sorunlarına ortak çözümler geliştirerek muadillerine oranla avantajlı bir çalışma ortamı oluşturup bölgesine ekonomik gelişme imkânı sağlamaktır. Kümelenme modeli, bir ortaklık modeli değildir. Kendi içlerinde birbirine rakip, bağımsız ticari işletmelerin bir strateji ile bir araya gelmesi ile oluşur. Bu bir araya gelme tesadüfen olursa oluşan gruba küme değil yığın denir. Bir strateji ile oluşursa buna küme denir ve istenen budur. Burada bölgedeki yatırım ortamını kümeyi oluşturan işletmeler için ortak sorunları çözüp elverişli hale getirmek, çalışma ve üretme koşullarını kolaylaştırmak önemlidir. Kümedeki işletmeleri rakiplerine karşı avantajlı hale getirip yerel potansiyelin, yerel ekonomik kalkınmaya yansımasına katkı sağlar hale getirmek önemlidir” ifadelerine yer verildi.
"BAKKA takvimine yetişmek için gerekli imar planı değişikliğinin bir an önce yapılması zorunlu hale gelmiştir"
Zonguldak il merkezinde varlığına inanılan maden makinecilik potansiyelinin girişimcilerinin önünün açılmasıyla yeni girişimcilere imkan sağlanması planlanan MAKZON’a ilişkin yapılan açıklamada şöyle devam edildi:
“MAKZON Zonguldak il merkezinde varlığına inanılan Maden Makinecilik Potansiyelinin girişimcilerin önünü açarak, yeni girişimcilere imkân sağlayarak, ilin ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması amacıyla düşünülen projenin markası olup bu çerçevede oluşturulan derneğin de adıdır. Çünkü Zonguldak ve yakın çevresi yani Filyos Havzası bir maden ve madene dayalı endüstrilerin özellikle çelik endüstrisinin yoğunlaştığı bir havzadır. Madenlerin ve yöredeki madene dayalı endüstrilerin yıllık hesaplanan makine ihtiyacı 200 milyon dolar değerindedir. Konu kalkınma ajansımız BAKKA eliyle profesyonel olarak çalışılmış, proje haline getirilmiştir. Mevcut makine ihtiyacının büyük bir kısmı havza dışından tedarik edilmektedir. Bu makinelerin imalatı ile bakım ve onarımları bilindiği gibi uzun yıllardır özellikle TTK Merkez Atölyesi üzerinden yürütüldüğü için havzada makine imal, bakım ve onarımı konusunda ciddi bir bilgi ve tecrübe birikmiştir. MAKZON ile bu kökü 100 yılı aşan bir geçmişe dayalı makine üretim bilgisini özel sektör eliyle ekonomiye kazandırmaya, özellikle Zonguldak merkezini bir maden makineleri üretim üssü haline getirmeye çalışılmaktadır. Proje çerçevesinde mevcut ve muhtemel girişimciler bir araya getirilerek öncelikle MAKZON derneği oluşturulmuş, daha sonra imalat alanı ihtiyacı nedeniyle bir sanayi sitesi yapımı fikri öne çıkmış, bu amaçla bir KSS Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi kurulmuş, bir miktar mali imkan oluşturulmuş, bir avan proje hazırlanmış, Üzülmez bölgesi eski KOK Fabrikası bölgesinde 140-150 dekar kadar bir arazi bulunmuş, 80-100 kadar 1000+1000 (iki bin) metre kare büyüklüğünde sanayi iş yeri oluşturmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede BAKKA ile olduğu kadar da ilimiz Bülent Ecevit Üniversitesi ile işbirliğine gidilmiş, mevcut Teknopark alanı da bu amaçla değerlendirilmek üzere çalışmalar yürütülmüş, bunun karşılığında sanayi sitesinin merkezi bir yerine gelişmiş, ideal bir Teknopark yapılıp üniversiteye devredilmesine çalışılmaktadır. Bu noktada Teknopark projesi de tamamlanmak üzeredir. Üniversite ile gerekli anlaşmalar yapılmış, protokoller hazırlanmıştır. Bu aşamada imar değişikliği gündeme gelmiştir. Özellikle pandemi gündemi nedeniyle birçok gecikme yaşanmıştır. Proje alanının alt yapısını projeye hazır hale getirmek için BAKKA bünyesinde hazırlanan projenin zaman kısıtı vardır. BAKKA takvimine yetişmek için gerekli imar planı değişikliğinin bir an önce yapılması zorunlu hale gelmiştir. Aksi takdirde BAKKA imkânları kullanılamayacaktır."
"Ajans takvimine yetişmek zora girmiştir"
İmar planı değişikliğinin bir sonraki meclis toplantısına kaldığı gerekçesiyle ajans takvimine yetişmenin zora girdiğine ilişkin açıklamada şöyle denildi:
"Bu durumda imar planı değişikliği bir sonraki meclis toplantısına kaldığı için ajans takvimine yetiştirmek zora girmiştir. Çünkü Belediye Meclisi kararından sonra bir aylık askı süresi de söz konusudur. Proje ciddi anlamda gecikme trendine girmiştir. Belediye meclisi pandemi nedeniyle olağan zamanında toplanamayınca Valilik olarak Belediye Başkanımızdan bu amaçla bir olağanüstü toplantı istenmiştir. Belediye Başkanlığı da talebimiz gereği toplantıyı düzenlemiştir. Ayrıca konunun siyaset üstü, ilin ortak projesi olarak ele alınıp rutin tartışmaların dışında tutulması ve sürecin de daha fazla gecikmemesi için belediye meclisinde temsilcisi bulunan siyasi partilerin il başkanları valilikte bir toplantıya çağrılarak olağanüstü toplantının gerekçesi kendilerine izah edilmiş ve katkıları talep edilmiş, katkı verileceği de ifade edilmiştir. Gecikmeden üzgünüz. Her şeye rağmen takvime yetiştirmeye çalışacağız. Süreçle ilgili herkesin her aşamada yardımını istiyoruz. Bu aşamaya kadar il geneli bütün kesimlerden ilgi ve yardım gördüğümüzü ifade etmeliyiz. STK’LAR, BAKKA, TSO, Esnaf Odaları Birliği, Üniversite Rektörlüğümüz, Üniversite Yönetim Kurulu ve Teknopark Yönetimi, Özel Sektör Temsilcilerimiz ile mevcut ve muhtemel yatırımcılarımız, TTK Genel Müdürlüğümüz, Belediye Başkanlığımız ve burada sayamadığımız bütün kurumların ilgi ve yardımları, görüş birliği ile geldik. Özellikle Belediye Başkanımıza, Üniversite Rektörümüze, TTK Genel Müdürümüze, BAKKA mensuplarına, TSO ve Esnaf Odaları Birlik Başkanlarımıza bu konuda görevlendirdiğimiz Vali Yardımcımıza, eski ve yeni Teknopark Genel Müdürlerimize ilgi anlayış ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Partnerlerimizle yolumuza devam edeceğimizi, projenin şehrimiz ekonomisine ciddi bir açılım getireceğine inanç ve gayretimizi ifade ediyoruz."

Etiketler:

Kdz.Ereğli , Ereğli , Haber , Zonguldak , Sanayi , MAKZON , TSO , BAKKA , STK ,

Yorumlar

Kdz Ereğli Belediyesi su sayaçlarını okumaya başladı

4 Haziran 2020 Perşembe 15:58

Kdz Ereğli Belediyesi su sayaçlarını okumaya başladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, koronavirüs tehdidi nedeniyle durdurduğu su sayaçlarının okunma işlemini tekrar başlattı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, normalleşme takviminin başlaması ardından, Nisan ayından bu yana durdurulan su sayaçlarının okunma işlemi yeniden başlattı. Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada Nisan ve Mayıs aylarında, Korona önlemleri çerçevesinde, sayaçları okutmadığını belirtti. Son faturanın yüzde 70’i oranında faturalandırma yapıldığını ve bu geçici faturaların farkları Haziran ayındaki faturalara yansıtıldığı için bir artış olduğu ortaya çıktı. Kdz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi, “Pandemi döneminde toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceği değerlendirildiğinden sayaç okuma işlemleri Nisan ayında geçici olarak durdurulmuştu. Bu nedenle en son su faturalarının yüzde 60-70’i esas alınarak Nisan ve Mayıs aylarına denk düşen dönemlere ilişkin faturalandırma yapıldı. 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kısıtlamaların kalkması ve normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte kıyasen faturalandırma işlemi sona erdi.Bu nedenle Haziran ayında sayaçlar okunduğunda nisan ve mayıs ayı faturalarının farkları da son faturalara yansıdı. İki ayın farkı ve son ayın tam kullanım bedeli tek fatura olarak Haziran ayı tahakkuk döneminde faturalandırılmış oldu. Böylece bazı abonelerin faturaları önceki dönemlere göre artmış göründü. Faturalardaki bu artış Nisan ve Mayıs aylarındaki faturalandırılmayan yüzde 30-40 tüketim bedelinden kaynaklıdır. Ayrıca, Arıtma tesisi su çıkışında aylık bazda 80 bin metreküp fazla su çıkışı olduğu görülmüştür. Pandemi döneminde halkın evlerinde su kullanımının arttığı da dikkate alınarak faturalardaki artış değerlendirilmelidir. Herhangi bir tüketimde bulunmayan abonelere yapılan geçici faturalandırma, sayaçtan okuma işlemiyle birlikte mahsuplaştırılacaktır. Önümüzdeki dönem faturalarında pandemi öncesi fatura ortalamalarına dönüldüğü görülecektir. Tüm abonelerimiz su faturalarıyla ilgili 333 12 32 ve 333 12 46 nolu telefonlardan bilgi alabileceklerdir.”

Yorumlar

Hava kalitesinin arttığı gözlemlendi

4 Haziran 2020 Perşembe 15:46

Hava kalitesinin arttığı gözlemlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ulusal hava kalite izleme ağından bugün alınan verilere göre Zonguldak’ta hava kalitesinin önemli oranda arttığı gözlemlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ölçümlerine göre an itibari ile Zonguldak’ın açık hava sporlarına çok uygun olduğu, aynı zamanda bisiklet sürmek ve açık havada yürüyüş yapmak için de çok elverişli bir konumda olduğu belirtildi.
Havaların ısınması sonucunda evsel ısıtmada kullanılan kömür tüketiminin azalmış olmasının hava kalitesinde yaşanan artışta çok ciddi derecede etken olduğunu ifade eden uzmanlar, şehir içi trafiğin yoğun olmamasının da hava kalitesinin artmasında olumlu yönde katkı sağladığını ifade ettiler.
Öte yandan 31 Aralık 2019 günü bacalarında filtrasyon sistemi olmadığı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından üretimi durdurulan Çates’in Çevre Bakanlığı’ndan aldığı geçici izinle bugün akşam saatlerinde üretime başlaması bekleniyor. Uzmanlar, Çates’in yeniden devreye girmesi ile hava kalitesinin etkilenip etkilenmeyeceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade ettiler.

Yorumlar

Sanayide patlama...

3 Haziran 2020 Çarşamba 17:50

Sanayide patlama...

Zonguldak’ta Karaelmas Küçük Sanayi Sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ayağından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Asma Mahallesi Karaelmas Küçük Sanayi Sitesindeki bir lastikçi de meydana geldi. İddiaya göre, 47 yaşındaki Aydın İ., isimli şahıs lastik şişirirken lastik bir anda patladı. Patlamanın şiddetiyle sol ayağından yaralanan Aydın İ., isimli şahıs olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi Aydın İ.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler:

kdz ereğlihaber , ereğli haber , Zonguldak , sanayi , patlama ,

Yorumlar

Havalandırma boşluğuna düşen güvercin kurtarıldı

3 Haziran 2020 Çarşamba 17:23

Havalandırma boşluğuna düşen güvercin kurtarıldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kozlu ilçesine bağlı merkez mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalandırma boşluğunda kuşun kanat çırpıntılarını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zemin katın havalandırma boşluğunu açarak güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri güvercini tekrar doğaya bırakırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Etiketler:

kdz ereğlihaber , ereğli haber , Zonguldak ,

Yorumlar