Türkiye'nin ekonomisi için kömüre dikkat çekildi

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:04

 Türkiye'nin ekonomisi için kömüre dikkat çekildi

Dünya çapında 55 milyon üyesi bulunan IndustriALL Global Union’ın (IndustriALL Küresel Sendika) Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, “Zonguldak’taki istihdamın çok önemli derecede azaldığının farkındayız. Buradaki madencilik faaliyeti, kömür madenciliği Türkiye ekonomisi için son derece önemli. Özellikle yurt dışına çok önemli miktarlarda enerji için para transfer edildiği bir noktada Zonguldak’ın değeri, kara altın olma vasfı daha da artıyor. O nedenle burada istihdamın artırılması ve ekonomisinin optimum bir noktaya getirilmesi son derece ehemmiyetli” dedi.

Dünya çapında 55 milyon üyesi bulunan IndustriALL Global Union’ın Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, Genel Maden İşçileri Sendikası’nı (GMİS) ziyaret ederek, Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü. Ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile Genel Başkan Danışmanı Turhan Oral da hazır bulundu. Ziyaretten onur duyduklarını belirten GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Türkiye’ye hoşgeldiniz, Zonguldak’a hoşgeldiniz. Genel Maden İşçileri Sendikasını onurlandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Son olarak Antalya ve Belçika’da yapmış olduğumuz toplantılarda bizleri birçok konuda aydınlattı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Zonguldak’ı görmek, madenleri yerinde görmek için bizleri ziyaret etti” dedi.

"GMİS çok özel bir yere sahip”
IndustriALL Global Union Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ise, “Böyle bir daveti yaptığınız ve zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. IndsturiALL Küresel Sendikası 143 ülkeden 55 milyon üyeyi temsil ediyor. Bunun içerisinde özellikle madencilik sektöründe çok ciddi bir üye sayımız var. Genel Maden İşçileri Sendikamız da bizler açısından, küresel sendikalar camiamız açısından çok özel bir yere sahip. Türkiye sendikal hareketindeki çok önemli yeri ve bunun dünyaya yansımaları herkesin halen belleklerinde. Uluslararası alanda bilinen madencilik dayanışmasının önemli sembol sendikalarından bir tanesi. Dolayısıyla buraya gelmiş olmak bizler için çok büyük bir onur, çok büyük bir keyif” dedi.

"Dünya önemli bir değişim içinde”
Özkan şöyle devam etti:
“Geldiğimiz dönemdeki sıkıntılar itibariyle bunun altını özellikle çizmek isterim, zira dünyamız çok önemli bir değişimin, transformasyonun içerisinden geçiyor. Bu hem politik alanda oluyor, hem ekonomik alanda oluyor hem de sosyal alanda oluyor. Bu transformasyonun çok önemli köşe taşlarından bir tanesi enerjideki transformasyon. Özellikle iklim değişikliği tartışmaları çerçevesinde bu enerjinin yenilenebilir enerjiye dönüştürülmesi, bu bağlamda klasik fosil yakıtlar dediğimiz enerji kaynaklarından daha yenilenebilir, çevre dostu bir dönüşüme geçilmesi bütün dünyada tartışılan bir konu. Birleşmiş Milletler olsun, Uluslararası Çalışma Örgütü olsun, dünyanın önemli kurullarında tartışılan konular. Bizler tabii ki bu enerji transformasyonunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Ancak iklim değişikliği çerçevesinde, özellikle kömür madenciliği sektörüne çok büyük bir baskı olduğunu da bu vesileyle kabul etmek gerekir. Dünyanın değişik ülkelerinde kömür madenlerinin üretiminin azaltılması, hatta kapatılması söz konusu oluyor. Bunun için geçen yıl Polonya’da yapılan Dünya İklim Değişikliği Konferansı’nda hükümetler arasında bir adil geçiş ve dayanışma deklarasyonu kabul edildi. Bu deklarasyona göre maden işçileri ve aynı zamanda onların içinde yaşadıkları toplumların geleceğinin garanti altına alınması hükümetler arası kabul olarak ortaya çıktı. Biz de bir adil geçişi kabul ediyoruz ve önemsiyoruz. Ancak herhangi bir adil geçişin mutlaka işçiler, sendikalar ve toplumlarla birlikte tartışılması, masaya yatırılması ve birlikte projelendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu demokratik bir ortamı gerektiriyor.”

“GMİS’in mücadelesini takdir ediyoruz”
GMİS’in mücadelelerini yakından takip ettiklerini ve istihdamın arttırılması gerektiğini vurgulayan Özkan, şöyle dedi:
“Bugün madenlerde çalışan arkadaşlarımızın işlerini bırakmalarını, işlerini azaltmalarını, yarını görmeden bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bu çerçevede Genel Maden İşçileri Sendikasının mücadelesini yakından takip ediyoruz ve takdir ediyoruz. Tüm dayanışmamızı ve desteğimizi size ifade ediyoruz. Tabii ki Zonguldak’taki istihdamın çok önemli derecede azaldığının farkındayız. Buradaki madencilik faaliyeti, kömür madenciliği Türkiye ekonomisi için son derece önemli. Özellikle yurt dışına çok önemli miktarlarda enerji için para transfer edildiği bir noktada Zonguldak’ın değeri, kara altın olma vasfı daha da artıyor. O nedenle burada istihdamın artırılması ve ekonomisinin optimum bir noktaya getirilmesi son derece ehemmiyetli. Burada kömürün, kömür üretiminin azaltılması, hatta belli ölçüde asgariye indirilmesi tek başına tartışılabilecek bir konu değil. Aynı zamanda burada bütün işçilerin, ailelerinin, çocuklarımızın, toplumumuzun geleceği söz konusu. Hep birlikte Zonguldak’ı 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonra nasıl yaşatabileceğimizi ve geliştirebileceğimizi konuşmamız, tartışmamız ve projelendirmemiz gerekir. Bunun yolu madeni azaltmak değil, aksine daha temiz maden teknolojilerine yatırım yapmak, daha kalifiye işçilerimizle beraber yeni dijitalleşme çağında madenlerimizi modernize etmek ve Türk ekonomisinin önemli bir parçası haline getirmek gerekir. Bu bağlamda sizlerle, Genel Maden İşçileri Sendikamızla birlikte çalışmayı çok seviyoruz, arzu ediyoruz ve bunu önümüzdeki dönemde daha da devam ettirmek istiyoruz. Buraya geliş vesilem, sizlerle daha önce başlattığımız çok güzel diyaloğun devam ettirilmesi. Bu vesileyle tekrar yeni yaptığınız genel kurulla birlikte yeni seçilen yönetim olarak sizleri kutluyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Uluslararası sendikal hareket olarak sizlerle her zaman beraberiz. Sizlerle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün kısmet olursa madende arkadaşlarımızla birlikte iftar yapıp, onları ziyaret edip, onları dinleyip, aynı zamanda uluslararası alanda da madenci arkadaşlarının birlikte olduklarını, dayanışma dileklerini, selamlarını, sevgilerini ileteceğiz. Diğer ülkelerdeki örnekleri kendileriyle paylaşacağız. Oradaki madencilerin durumlarını yansıtmaya çalışacağız. Bu elbetteki önemli bir mücadele ve bunu hep birlikte yapıyoruz. Amacımız ve isteğimiz dünyanın her köşesindeki bütün işçi arkadaşlarımızın, madenci arkadaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini en iyi şekilde kullanmaları kendilerinin, çoluk-çocuklarının ve toplumlarının daha müreffeh, huzur ve barış içinde yaşamasını sağlamaya çalışmaktır. Bu bizim uluslararası olarak misyonumuz. Bu misyonu Türkiye’de en iyi temsil eden sendikaların başında Genel Maden-İş geliyor. O nedenle sizlere mücadelenizde tekrar başarılar diliyorum.”

Yorumlar

Dinazorlar çağından kalma fosiller bulundu

30 Mayıs 2019 Perşembe 11:45

Dinazorlar çağından kalma fosiller bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yapılan arazi araştırmaları sırasında dinazorlar çağından kalma içinde deniz kestaneleri fosillerinin de yer aldığı çok sayıda fosil bulundu.

Fosilleri incelemek üzere davet edilen Tarih Öğretmeni ve Araştırmacısı Burhan Akbaş, bölgede görülen fosillerin yöredeki regresyon ve transgresyonlar ile orojenik hareketlere ışık tutacağını belirtti. Türkiye'nin bugünkü şeklini alana kadar çeşitli jeolojik dönemlerden geçtiğini ifade eden Akbaş, Zonguldak ve havzasını içine alan bölgenin Paleozoik dönemde, yani günümüzden 600 milyon yıl önce oluşmaya başladığını söyledi. Akbaş, Karadeniz Ereğli ve çevresinin de Kambriyen döneminde günümüzden 400 milyon yıl önce regrasyon ve transgresyonlara maruz kaldığını, yine bu dönemde yörenin kaledonienorejenezinin etkisi altında olduğunu belirtti. Tüm bu oluşumlar sırasında Alaplı’yı da içine alan bölgenin su basması ve çekilmesi gibi etkilere maruz kaldığını ve bu dönemlerin de 50-60 milyon yıllar gibi süreleri içerdiğini anlatan
Burhan Akbaş, bu yükselme ve çekilmeler nedeniyle denizden kilometrelerce içeride ve yüzlerce metre yükseklikte bu fosillere rastlanabildiğini belirtti. Akbaş, deniz kestanesi bulunduğu bilgisi üzerine söz konusu alanı incelediğinde zemin ve kayaç özelliklerinin yaklaşık 700-800 metrekare alanda benzer özellikler gösterdiğini ancak çevrede yaptığı incelemelerde çok farklı deniz canlılarına ait fosiller bulduğunu belirtti. Denizden yaklaşık 400 metre yükseklikte ve 2 kilometre uzaklıkta bulunan alanı gezen Burhan Akbaş, Paleozoik dönemin başta canlı türünün deniz canlıları olduğunu, özellikle de Permokarbonifer dönemde deniz kestanelerinin çoğaldığının bilindiğini belirtti.
Buldukları fosil alanının genel olarak kireçli kalkerli bir yapıda olduğunu söyleyen Akbaş, bunun da kendisine bu fosillerin tarihlemesi olarak Kretase dönemini çağrıştırdığını ifade etti. Bu dönemin Tebeşir Çağı olarak da adlandırıldığını, dinazorların altın çağı ve yok oldukları dönem olarak da anıldığını belirten Burhan Akbaş, Kretase döneminin günümüzden 135 milyon yıl önce yaşandığını belirtti. Akbaş, buldukları fosillerin daha karbonik ve kristalize mahiyette olması nedeniyle Permokarbonifer dönemin sonlarından kalmış olabileceğini belirtti.
Burhan Akbaş, kendisinin tarih öğretmeni olduğunu ancak Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenim görürken meşhur Coğrafya Profesörü İbrahim Atalay’ın derslerini aldığını, bu konunun uzmanı jeologların bir an önce bu alanı incelemelerinin ve acilen koruma altına alınmasının önemli olduğunu belirtti.

Yorumlar

Bayram öncesi gıda denetimleri yoğunlaştı

30 Mayıs 2019 Perşembe 09:52

Bayram öncesi gıda denetimleri yoğunlaştı

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bulunan gıda işyerlerine yapılan denetimler Ramazan ayı münasebetiyle sıklaştırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre Çaycuma ilçesinde, ayrıca ilçeye bağlı beldelerde ve köylerde bulunan gıda üretimi ve tüketiciye sunum yapan iş yerlerinde ramazan ayı boyunca denetimlerin aralıksız yapıldığı ve devam ettiği ifade edildi .Yetkililer Ramazan ayında halkın sağlıklı ürün tedariki ve tüketimini sağlamak için özellikle fırın, lokanta, pastane, market gibi gıda işyerleri başta olmak üzere tüm gıda iş yerlerinde denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, "Ramazan ayında ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı öncesinde gıda iş yerlerinin sağlıklı gıda üretmesini, tüketiciye sunmasını sağlamak denetimlerimizde önceliğimizdir. Halkımızdan da talebimiz alışveriş sırasında tanık oldukları olumsuzlukları bize veya Alo Gıda 174 hattına bildirmeleridir. Bu vesile ile halkımızın ramazanını ve yaklaşan bayramını kutlarız" denildi.

Yorumlar

Yılanlar evi bastı, bir evin içinden çok sayıda yılan çıktı

30 Mayıs 2019 Perşembe 09:50

Yılanlar evi bastı, bir evin içinden çok sayıda yılan çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evin içerisinden 5 adet yılan çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılanlar zarar verilmeden doğal ortamlarına bırakıldı.

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kurtlar köyü Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İsmet Öztürk ve ailesi evin içerisinde yılan görünce Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede Kurtlar köyüne ulaşan ekipler, yaptıkları araştırma sonucu yılanların yuvalandığı bölümü buldu. Evin çeşitli bölümlerine kaçmaya çalışan 5 yılan da itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalanırken, yeniden doğal ortamlarına bırakıldı. Ev sahibi İsmet Öztürk ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yorumlar

Minik öğrencilerin el işi sergisi açıldı

30 Mayıs 2019 Perşembe 09:44

Minik öğrencilerin el işi sergisi açıldı

Zonguldak Rüzgarlımeşe İlkokulu Anasınıfı A ve B şubeleri yılsonu gösterisi ve el işi sergisi düzenledi.

Okulun çok amaçlı salonunda yapılan etkinlikte anasınıfı öğrencilerinin bir yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sergilendi. Sergi veliler tarafından ilgi ile gezildi. Daha sonra iki şube öğrencileri sahne alarak becerilerini sundular. Dans, tiyatro, Rond gösterileri, Slayt gösterileri ile dolu dolu geçen gösteri veliler tarafından beğeniyle izlendi. Öğrencilerin sahnede sergiledikleri performans ve heyecanları görülmeye değerdi. Gösteri sonunda öğrenciler babalarına “Babalar Günü”sürprizi yaptılar.
Okul Müdürü Ferit Karadayı sergi ve gösterileri hazırlayan öğrencilere, anasınıfı öğretmenleri Tuğba Topaloğlu Sarı ve Ayşe Kazancı’ya ayrıca yıl boyunca desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür etti.

Yorumlar