“Davayı üst mahkemeye götüreceğiz”

22 Ocak 2021 Cuma 10:52

“Davayı üst mahkemeye götüreceğiz”

Zonguldak’ın Ereğli Belediyesi, Erdemir’in imar cezalarına ilişkin verilen yargı kararıyla ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Erdemir, Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından, Kdz. Ereğli Belediyesi’nin kestiği imar cezalarının iptal edildiğine yönelik açıklama yapmıştı. Kdz. Ereğli Belediyesi yapılan açıklamaya yanıt vererek davayı üst mahkemeye taşıyacaklarını duyurdu. Kdz. Ereğli Belediyesi’nin Anayasa ve kanunların verdiği yetkileri kullandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kdz. Ereğli Belediyesi Anayasa ve kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde kamu yararının korunabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmekle yetkili kamu tüzel kişiliğidir. Belediyemiz bu anlayış doğrultusunda tüm sorumluluk sahasında olduğu gibi ERDEMİR sahasında da 3194 sayılı İmar Kanunu gereği denetimlerini yapmaktadır. Haziran 2020 tarihinde yapılan denetimler esnasında, bazı yapıların ruhsatının olmadığı, bazı yapıların ruhsat ve eklerine aykırı olarak değiştirildiği ve ilave yapıldığı, ekiplerimizce tespit edilmiş; 14 adet yapıya gerekli idari işlemler uygulanmıştır. Erdemir yapılan idare işlemlere karşı Zonguldak İdare Mahkemesi’ne dava açmış ve 4 adet dava dosyası, ERDEMİR’in 2006 öncesinde kamu kurumu olduğu gerekçesi ile iptal edilmiştir. 10 adet dosya için karar verilmemiştir.
ERDEMİR özelleştirme öncesinde kamu olduğunu iddia etmektedir. Erdemir’in, dava konusu yapıların da içinde olduğu 600’ün üzerinde yapı için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, kamuoyunda İmar affı olarak bilinen Kanun çerçevesinde Yapı kayıt belgesi başvurusu bulunmaktadır. Bu husus bile başlı başına Erdemir’in ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılarının bulunduğunun kanıtıdır. Zonguldak İdare Mahkemesi’nin ERDEMİR’i 2006 öncesi kamu kurumu olarak gösteren kararı hatalıdır. ERDEMİR kurulduğu 1960 yılından itibaren hiçbir zaman kamu kurumu olmamıştır. Bununla ilgili yüksek mahkeme kararları bulunmaktadır. Danıştay 7. Dairesi’nin 1993/5190 Esas, 1995/5811 Kararına dayalı içtihadında “Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ise 1 Mart 1960 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7462 sayılı Kuruluş Kanunu ve bu kanuna istinaden hazırlanan şirket Esas Mukavelenamesi ile kurulmuştur. Kuruluş kanununun 1. maddesinde, şirketin, kuruluş kanunu ve Türk Ticaret Kanununun bu kanuna mugayir olmayan hükümlerine göre hazırlanacak esas mukavelenin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile hükmi şahsiyet kazanacağı hüküm altına alındıktan sonra, Esas Mukavelenamenin 21. maddesinde de "Türkiye Hükümetinin ve resmi sektörün halen ve istikbalde, gerek hissedarlar umumi heyetinde, gerek idare meclisinde rey hakimiyetini bahşedecek sayıda hisseye sahip olmaları takdirinde dahi, işbu şirket, devletçe kontrol edilen bir şirket sayılmayacak ve İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Heyetinin veya İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Murakabe Heyetinin vazife ve salahiyet sahalarına dahil olmayacağı gibi devlet kontrolündeki müesseselere müteallik mevzuata da tabi tutulmayacaktır. Bilakis, Türkiye Hükümetinin, sermayesine iştirakte malik bulunacağı yüzde nispeti ne olursa olsun, bu şirketin bir hususi teşebbüs mahiyetinde bulunduğu işbu Esas Mukavelename ile beyan ve teyit olunur." hükmüne yer verilmiştir."
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin bir kamu kurum ve kuruluşu sayılmasına imkan bulunmadığı da belirten açıklamada, "Nitekim 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 58. maddesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi’nin anılan kanun hükmünde kararname hükümlerine tabi olmadığı belirtilmiş ve iktisadi devlet teşekküllerine ilişkin kararname eki listede, söz konusu anonim şirkete yer verilmemiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 1999/5-580 K. 1999/597 T. 22.9.1999 No’lu kararında da; “ 7642 sayılı Yasanın 1. maddesi hükmünce davacının özel Hukuk hükümlerine tabi Anonim Şirket niteliğinde hükmi şahsiyete sahip bulunmasına, ayrıca Kamu iktisadi Teşekkülü ( KİT ) niteliğinde 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname kapsamında görülmemesine göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.” hükmü yer almaktadır. Zonguldak İdare Mahkemesi’nin tüm bu üst mahkeme kararlarına ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ekinde açıklanan listede bulunmamasına rağmen Erdemir’i kamu kurumu görme gerekçesi ve belediyemizin dava dosyasına sunduğu bu kararlara rağmen hüküm vermesi anlaşılamamıştır. Ayrıca 11 Mayıs 1960 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi’nde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin kurucu ortaklarının 1. sırasında 450 pay ile, yabancı bir firma olan Koppers Associates S.A. Zürih-İsviçre, yer almaktadır. Ayrıca şirketin ilk İdare Meclis üyeleri olan 9 kişiden 3’ü yabancı uyruklu şahıslardan oluşmaktadır. Zonguldak İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar, kesinleşmiş Yüksek Mahkeme Kararları ile çelişmekte olduğundan hukuk süreci, üst mahkemeye itiraz yolu ile devam etmektedir. Belediyemiz kesinleşmiş mahkeme kararlarına bugüne kadar gösterdiği saygı ve hassasiyeti bundan sonra da gösterecektir. Halen devam etmekte olan hukuk süreci sanki tamamlanmış ve karar kesinleşmiş gibi gösterilerek algı oluşturulmaktadır. Devam etmekte olan hukuki aşamalar şeffaflıkla kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Etiketler:

imar , mahkeme , dava , Erdemir , Kdz.Ereğli , Zonguldak , Belediye

Yorumlar

Köy muhtarı traktörle yolları açtı

22 Ocak 2021 Cuma 10:47

Köy muhtarı traktörle yolları açtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kaymaklar Köyü’nde muhtar ve köylüler kendi imkanları ile yolları açıyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarının açılması sürüyor. Kaymaklar Köyünde de kapanan yolları açmak için muhtar kolları sıvarken, traktöre ilave edilen aparat ile 3 mahallenin yaklaşık 10 km yolunu açtı ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Traktörü kullanan muhtar mahalle mahalle kar küredi. Kendi imkanları ile yolları açtıklarını ifade eden Kaymaklar Köyü Muhtarı Recep Can, “Köy hizmetlerinden sıramızın gelmesi çok uzun sürer. Kepçenin az olduğundan köylerimize anında ulaşım olması için kepçe verilemedi. Bizde traktörümüzün arkasına bağladığımız aparat köyümüzün yollarını açmak için çalışıyoruz. Akşam da tuzlama yapacağız” ifadelerini kullandı.

Etiketler:

köy , muhtar , belediye , Kdz.Ereğli , Zonguldak

Yorumlar

Çaylıoğlu bölgesi sahipsiz kaldı… Nerede bu devlet?

21 Ocak 2021 Perşembe 19:27

Çaylıoğlu bölgesi sahipsiz kaldı… Nerede bu devlet?

Kdz. Ereğli’de Cumartesi akşamından bu yana Çaylıoğlu bölgesindeki köylere ulaşım sağlanamıyor. Bölgede elektrik yok, telefon hatları ve GSM hatları çalışmıyor. Bölge halkı haklı olarak 6 gündür devleti göremedikleri için “Nerede bu devlet?” diye soruyor.

Ereğli Haber- Bölgemizde Cumartesi gününden bu yana devam eden kar yağışı birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Karayolları ve Özel İdare Ekipleri’nin yaşanan olumsuzlukları gidermek için belli bölgeler ağırlık vermesi tepkilere neden oluyor.
İlçeye bağlı Çaylıoğlu ve Armutlucuma bölgelerinde 10’larca köy sahipsiz kaldı. Devlet yetkililerinin uğramadığı özellikle Çaylıoğlu bölgesindeki köylerin yolları kapalı, elektrikler yok, Telekom hatları ile GSM hatları çalışmıyor.
Ereğli-Devrek Karayolu Çaylıoğlu’ndan sonraki bölümde tek şeritten ilerliyor. İki araç karşı karşıya geldiğinde geçişlerde büyük zorluklar yaşanıyor.
Bölgedeki köylerde yaşayan vatandaşlar yollarının kapalı olması nedeniyle ana yola inip otostop çekerek ilçe merkezine ulaşıp acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri ve iktidarın yetkililerine seslenen vatandaşlar “1-2 gün idare ettik, 3-4 gün idare ettik. Allah aşkına artık 6 gün oldu. 6 gündür bir tane devletin yetkilisi gelip bakmaz mı bu köylerin haline. Bu insanların ulaşımı yok, elektrikleri yok, Telekom ve GSM hatları çalışmadığı için tüm bağlantıları kopmuş. Gündüz makam koltuklarında, akşam sıcak yuvalarında her türlü imkandan faydalanan devleti yöneten yetkililerimiz bizi neden görmüyor? Bizim devletimiz 10 tana köyün yolunun karını kürüyemeyecek, 10 tane köye elektrik veremeyecek kadar aciz değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni acizmiş gibi gösterenler buradaki devletin yöneticileridir. Karayolları, Özel İdare’nin greyderleri, kepçeleri, kamyonları, kar küreme araçları neredeler? Devlet bu gün vatandaşının yanında olamayacaksa, hizmetini sunamayacaksa ne zaman sunacak?” diye sordu.

Etiketler:

Çaylıoğlu , Armutlucuma , Ortaköy , Düzpelit , Hasbeyler , Hacıosmanlar , Akkaya , Asarlı , Güneşli , Çevlik , kar , elektrik , telefon , devlet

Yorumlar
  • Asim çetınkaya
    24 Ocak 2021 Pazar 20:31

    Elektrik direklerinin değişilmesinin gündem olursa memnun oluruz Alacabük köyü

  • Ersin TURHAN
    22 Ocak 2021 Cuma 10:37

    Güllük koyu Alacabük koylerini sizlerde unutmussunuz

Can kurtarmak için canlarını hiçe sayıyorlar

21 Ocak 2021 Perşembe 17:24

Can kurtarmak için canlarını hiçe sayıyorlar

Zonguldak’ta, yoğun kar yağışı sonrası vatandaşlara en iyi hizmeti vermeye çalışan 112 Acil Servis ekipleri, mahsur kalan hastalara ulaşmak için mücadele veriyor.

Zonguldak genelinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı kent merkezinde 40 cm’yi geçerken kentin yüksek kesimlerinde ve köylerinde 1 metreyi geçti. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için mücadele gösterirken Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 Acil Sağlık Ekipleri ise adeta kahramanlık mücadelesi gösteriyor.
Karadeniz coğrafyasına bir de yoğun kar yağışı eklenirken 112 ekipleri hastalara ulaşmak için adeta canlarını hiçe sayıyor.
112’ye ait paletli ambulans ile gece gündüz demeden metrelerce kar ile boğuşan ekipler hastalara ulaşarak sağlıkları için amansız mücadele gösteriyor. Kimi zaman yaşlı bir hastayı yoğun karın içerisinde, kimi zaman ise bir bebeğin dünyaya gelmesi için mücadele gösteren ekipler, "İnsanları hastaneye ulaştırdığımız zaman yüzlerindeki tebessüm ve bizlere ettikleri dualar tüm yorgunluğumuzu alıyor" diyerek görevlerini yerine getiriyor.

Yorumlar

Erdemir’e verilen imar cezasına iptal kararı

21 Ocak 2021 Perşembe 17:20

Erdemir’e verilen imar cezasına iptal kararı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin (Erdemir) temel üretim tesislerinin de aralarında bulunduğu yapılara Kdz. Ereğli Belediyesi’nin uyguladığı yapı tatili ve mühürleme işlemleri ile idari para cezalarına karşı açılan davaların Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği belirtildi.

Temmuz 2020’de yürütmenin durdurulmasına dair verilen kararı takiben, Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından yapılan işlemlerin tamamını hukuka aykırı bulan Zonguldak İdare Mahkemesi, mühürleme ve para cezası işlemlerinin iptali yönünde karar aldı.
Konuya ilişkin olarak Erdemir tarafından 20 Ocak 2021 Çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “15 Haziran 2020 ve 1 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan KAP özel durum açıklamalarında; Şirketimize Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından İmar Kanunu m. 42 kapsamında para cezası uygulandığı ve söz konusu uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Şirketimiz tarafından gerekli davaların açıldığı, söz konusu davalarda Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildiği duyurulmuştu.
Bahsi geçen işlemlerin iptali için açmış olduğumuz davalarda, Şirketimiz lehine davanın kabulü ve işlemin iptali yönünde verilen kararlar Şirketimize bugün tebliğ edilmiştir. Bu karar ile Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından yapılan mühürleme ve para cezası işlemi iptal edilmiş olmaktadır.”

Etiketler:

Ereğli , Zonguldak , ceza , imar , fabrika , Erdemir

Yorumlar